Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

ISO 39001

Το νέο Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 αποτελεί εργαλείο βελτίωσης και οργάνωσης οργανισμών, το οποίο περιγράφει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας.

Το πρότυπο απευθύνεται οριζοντίως σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες , άμεσα ή έμμεσα, επιβαρύνουν την οδική κυκλοφορία και ως εκ τούτου επηρεάζουν την Οδική Ασφάλεια, ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικής δραστηριότητας. Οι απαιτήσεις του προτύπου μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό,

Ιδιωτικού ή/και Δημοσίου χαρακτήρα, οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργούν κυκλοφοριακό άμεσα ή έμμεσα, όπως: Μεταφορικές εταιρίες, Εταιρίες οδικής βοήθειας, Εταιρίες διαχείρισης οδικών αξόνων, Ταξιδιωτικά πρακτορεία, Γραφεία γενικού Τουρισμού, Εταιρείες μεταφοράς επιβατών, Logistics centers, Εταιρείες διανομής προϊόντων, Εταιρείες ταξί, Εταιρείες ταχυμεταφορών, Τεχνικές εταιρείες, Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, Εταιρείες/Οργανισμοί που διαχειρίζονται στόλους οχημάτων (πχ Δήμοι), Λιμάνια, Αεροδρόμια κλπ.

iso-1.png

Ενδεικτικά οφέλη της εφαρμογής και της πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης βάσει του ISO 39001 της επιχείρησης:

*

1

/

Διαχειρίζεται έκτακτες καταστάσεις, συμβάντα και ατυχήματα με τρόπο αποτελεσματικό, ενώ μπορεί πλέον να διεξάγει αποτελεσματικές έρευνες σχετικά με κάθε συμβάν, υλοποιώντας ενέργειες για την αποφυγή επανάληψης των συμβάντων

2

/

Αποδεικνύει την δέσμευσή της στην υπεύθυνη διαχείριση του εταιρικού της στόλου είτε πρόκειται για επιβατικά οχήματα είτε για επαγγελματικά (συντήρηση, βέλτιστες διαδρομές κ.α.

3

/

Παρακολουθεί δείκτες οδικής ασφάλειας, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και υλοποιώντας προγράμματα για την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων

4

/

Αποδεικνύει την δέσμευση όλων των εργαζομένων της στην οδική ασφάλεια, μέσα από προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

5

/

Μειώνει το κόστος συντήρησης των οχημάτων και το κόστος των χαμένων ωρών εργασίας ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τους δείκτες παραγωγικότητας

6

/

Αναγνωρίζει όλους εκείνους τους κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητές της και την οδική ασφάλεια

7

/

Φροντίζει για την συμμόρφωσή της με το νομικό πλαίσιο οδικής ασφάλειας

8

/

Μειώνει το ρίσκο για ατυχήματα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας!

logo2-2.png
iso27001-featured-150x150.pngiso50001-featured-150x150.png