Πρότυπο Ασφάλειας Τροφίμων

IFS “INTERNATIONAL FOOD STANDARD”

Tο IFS αναπτύχθηκε από την Γερμανική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες γαλλικές και ιταλικές ομοσπονδίες και απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, στους προμηθευτές επιχειρήσεων λιανικής των χωρών αυτών.

Το Διεθνές Πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες

αποβλέπουν στην εξαγωγή των προϊόντων τους στις αλυσίδες υπεραγορών (supermarkets) της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Το IFS καθιερώθηκε το 2002 από τις Γερμανικές αλυσίδες υπεραγορών αποσκοπώντας στην δημιουργία ενός κοινού Προτύπου Ασφάλειας Τροφίμων.

ifs-logo.png

Ενδεικτικά οφέλη της εφαρμογής και της πιστοποίησης ενός Συστήματος βάσει του προτύπου IFS της επιχείρησης:

*

1

/

Μείωση του αριθμού των επιθεωρήσεων για κάθε πωλητή λιανικής καθώς και δυνατότητα των τεχνολόγων να επικεντρωθούν σε άλλους τομείς, όπως ανάπτυξη του προϊόντος ή άλλα θέματα ποιότητας.

2

/

Παγκόσμια αναγνώριση από τους μεγάλους λιανεμπόρους και παραγωγούς τροφίμων.

3

/

Βελτίωση της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων.

4

/

Παροχή ενός μόνο προτύπου και πρωτοκόλλου, από φορείς πιστοποίησης.

5

/

Αυξημένη ανταγωνιστικότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας!

logo2-2.png
gap-featured-150x150.pngiso9001-featured-150x150.png