Σύνδεσμοι

iso.png

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

esyd.png

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.ΣΥ.Δ.) ΑΕ

global-food-safety.png

FOOD SAFETY CERTIFICATION SYSTEM

ea.png

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

elinyae.png

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

grhotels.jpg

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

efet.png

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

agro2.1-2.2-1-logo.jpg

ΟΠΕΓΕΠ (AGROCERT)

hellas_cert_logo.gif

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

dpa-logo.png

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

logo-gobalgap.png

GLOBALG.A.P. – The Worldwide Standard for Good Agricultural Practices

tee.jpg

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

diaugeia-logo.jpg

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

logo2-2.png