Πρότυπο ενεργειακής επίδοσης

ISΟ 50001

Ο σκοπός αυτού του Διεθνούς προτύπου είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να καθιερώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής, της ενεργειακής χρήσης και της ενεργειακής κατανάλωσης.
Η εφαρμογή του προτύπου ΙSΟ 50001, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ενεργειακών εξόδων, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και διαφόρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαμέσου της συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας.

Το πρότυπο ISO 50001 είναι κατάλληλο για όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους, τομέα ή γεωγραφικής περιοχής. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια βιομηχανία ή μια εταιρεία που λειτουργεί με πολλά υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις, καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

iso-1.png

Ενδεικτικά οφέλη της εφαρμογής και της πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης βάσει του ISO 50001 της επιχείρησης:

*

1

/

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση λόγω τεχνολογικών συμπεριφορών ή/και οικονομικών αλλαγών

2

/

Βελτίωση ενεργειακής & περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού

3

/

Μείωση λειτουργικού κόστους και κόστους παραγωγής

4

/

Βελτίωση οικολογικού & ενεργειακού αποτυπώματος

5

/

Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας (green company)

6

/

Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις

7

/

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

8

/

Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας!

logo2-2.png
iso39001-featured-150x150.pngohsas-featured-150x150.png