Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

ISO 27001

Τo ISO 27001 είναι το πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, με σκοπό την εξασφάλιση ότι η επιχείρηση έχει καθορίσει και εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας ώστε να προστατεύονται επαρκώς οι πληροφορίες και τα δεδομένα των «ενδιαφερόμενων μερών». Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να είναι πελάτες, άλλες επιχειρήσεις, προσωπικό, συνεργάτες αλλά και η κοινωνία γενικότερα.

Το ISO 27001:2013 μπορεί να εφαρμοστεί απ’ όλους τους τύπους των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τη γεωγραφική τους θέση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης και εταιρειών υπηρεσιών πληροφορικής.

iso-1.png

Ενδεικτικά οφέλη της εφαρμογής και της πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης βάσει του ISO 27001 της επιχείρησης:

*

1

/

Μείωση επιχειρησιακού κινδύνου μέσω εφαρμοζόμενων ελέγχων οι οποίοι διασφαλίζουν τη μείωση των παραβιάσεων και της τρωτότητας ενός συστήματος

2

/

Αύξηση εμπιστοσύνης των πελατών, των εργαζομένων, των συνεργατών, φορέων και γενικά όλων των ενδιαφερομένων μερών

3

/

Oι πελάτες επιδιώκουν συνεργασία με εταιρείες που προστατεύουν επαρκώς τα δεδομένα τους

4

/

Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας!

logo2-2.png
iso22000-featured-150x150.pngiso39001-featured-150x150.png