Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων

ISO 22000

Το πρότυπο ISO 22000 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να αποδείξουν την ικανότητα τους ως προς τον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων.
Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας.
Το πρότυπο ISO 22000 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων μιας επιχείρησης και εστιάζει στην αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών (επιχειρήσεων, προμηθευτών, πελατών, αρχών) στη συστηματική διαχείριση του συστήματος, στον έλεγχο των κινδύνων μέσω προαπαιτούμενων προγραμμάτων και μέσω σχεδίου HACCP, καθώς και στη συνεχόμενη βελτίωση και ενημέρωση του συστήματος.

Το ISO 22000 είναι συμβατό με άλλα Πρότυπα Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 κ.α) και μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα ή παράλληλα με αυτά.
Απευθύνεται επίσης και σε εταιρείες που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή τροφίμων, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες καθαρισμού και κατασκευής εξοπλισμού, και μπορεί να υιοθετηθεί από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Το ISO 22000 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, της διαδραστικής επικοινωνίας και της διαχείρισης συστήματος. Το πρότυπο εστιάζει στην ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αρχές HACCP του Codex Alimentarius.

iso-1.png

Ενδεικτικά οφέλη της εφαρμογής και της πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων βάσει του ISO 22000 της επιχείρησης:

*

1

/

Δημιουργία εμπιστοσύνης εκ μέρους των καταναλωτών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την ικανότητα εντοπισμού και τον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.

2

/

Παροχή της δυνατότητας στην επιχείρηση να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις αμοιβαίως συμφωνημένες απαιτήσεις πελατών που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση του πελάτη.

3

/

Μειωμένο κίνδυνο οικονομικών κυρώσεων και απωλειών για την επιχείρηση, που μπορούν να σχετίζονται με την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων, μέσω διατήρησης συστήματος ιχνηλασιμότητας.

4

/

Βέλτιστη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών πόρων της επιχείρησής σας, με την εφαρμογή προσαρμοσμένων οδηγιών και διαδικασιών παραγωγής της επιχείρησης.

5

/

Καλύτερη και συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας!

logo2-2.png
iso14001-featured-150x150.pngiso27001-featured-150x150.png