Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001

Τo πρότυπο ISO 14001 είναι διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο δύναται να εφαρμοστεί από όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου και μεγέθους, αφού έχει ως στόχο τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων, την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης των φυσικών πόρων.

Οι σημαντικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του ISO 14001:2015 είναι:

  • Κατανόηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις.
  • Μεγαλύτερη εστίαση στην ηγεσία και αυξημένη δέσμευση
  • Παρακολούθηση και Ανασκόπηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις σχετικές προσδοκίες και ανάγκες τους
  • Απαίτηση για προσδιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με τις απειλές και τις ευκαιρίες
  • Προσθήκη προληπτικών πρωτοβουλιών για τη προστασία του περιβάλλοντος από βλάβες και υποβάθμιση, όπως η χρήση αειφόρων πόρων και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
  • Προσθήκη της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων
  • Συνεκτίμηση του κύκλου ζωής, όταν εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πλευρές
  • Καθιέρωση μιας στρατηγικής για την επικοινωνία.
iso-1.png

Ενδεικτικά οφέλη της εφαρμογής και της πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης βάσει του ISO 14001 της επιχείρησης:

*

1

/

Σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της μείωσης των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και πόρων γενικότερα, τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας, τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων.

2

/

Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της επιχείρησής σας και σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

3

/

Ανάπτυξη συνεργασιών με πελάτες που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείριση.

4

/

Εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης.

5

/

Βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας!

logo2-2.png
iso9001-featured-150x150.pngiso22000-featured-150x150.png