Σχετικά με μας

Η TEAM CERT ιδρύθηκε τον Ιούνιο από μία ομάδα ανθρώπων με κοινή φιλοσοφία και όραμα. Για αυτόν εξάλλου το λόγο πήρε και το όνομά της «ΤΕΑΜ».
Κοινός στόχος της ομάδας είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις εταιρείες και οργανισμούς μέσω των ολοκληρωμένων υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης. Σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλει η συνεργασία της TEAMCERT με καταξιωμένους επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιθεωρήσεων, μέσω της οποίας είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των πελατών μας.

logo-300x300.png
logo2-2.png