Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

GLOBALG.A.P.

Πρόκειται για ένα Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, το οποίο λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες τις διεργασίες παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων του κλάδου της Φυτικής Παραγωγής Φρούτων και Λαχανικών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση .
Aφορά παραγωγούς Γεωργικών Προϊόντων , Εταιρείες τροφίμων που παράγουν και προμηθεύουν γεωργικά προϊόντα, αλυσίδες λιανικής πώλησης τροφίμων.
Το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης κατά GLOBALG.A.P. δίνει δυο δυνατότητες πιστοποίησης : OPTION I & OPTION II

 

OPTION Ι:

  • Μεμονωμένος παραγωγός αιτείται πιστοποίησης GLOBALG.A.P.
  • Ερωτηματολόγιο και απαιτήσεις  GLOBALG.A.P.
  • Εσωτερική αυτό-επιθεώρηση παραγωγού

OPTION ΙΙ:

  • Ομάδα παραγωγών αιτείται πιστοποίησης GLOBALG.A.P.
  • Εγχειρίδιο ομάδας
  • Επιθεώρηση τουλάχιστον στην τετραγωνική ρίζα των παραγωγών
  • Εγχειρίδιο, κεντρική διαχείριση ομάδας, ερωτηματολόγιο και απαιτήσεις
  • Εσωτερική επιθεώρηση ομάδας & εσωτερική αυτό-επιθεώρηση παραγωγού.
globalgap-logo.png

Μέσω της εφαρμογής των αρχών του GlobalGAP οι παραγωγοί έχουν τα ακόλουθα οφέλη:

*

1

/

Eπιτυγχάνουν μειώσεις κόστους στη μακροχρόνια περίοδο μέσω της συνεχούς βελτίωσης των δυνατοτήτων παραγωγής.

2

/

Να αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των παραγωγών που δεν είναι πιστοποιημένοι.

3

/

Να βελτιώνουν το περιβαλλοντικό τους προφίλ.

4

/

Να παράγουν ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα.

5

/

Να «ανοίγουν» δρόμους στη διεθνή αγορά.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας!

logo2-2.png
fssc-featured-150x150.pngifs-featured-150x150.png