Πρότυπο για την Ποιότητα

ISO 9001

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Η προηγούμενη έκδοση του προτύπου (ISO 9001:2000) αντικαταστάθηκε το 2008 με το πρότυπο ISO 9001:2008. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Τον Σεπτέμβρη του 2015 δημοσιεύθηκε η νέα και και επί του παρόντος ισχύουσα έκδοση ISO 9001:2015. (Τα ISO9001:2008 και ISO 9001:2000 αποτελούν παλαιότερες εκδόσεις του ίδιου προτύπου.) 

Το ISO 9001 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, το μέγεθός τους και τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν.

iso-1.png

Ενδεικτικά οφέλη της εφαρμογής και της πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης βάσει του ISO 9001 της επιχείρησης:

*

1

/

Μείωση κόστους παραγωγής, μέσω αποφυγής επιπρόσθετων ή επαναλαμβανόμενων περιττών εργασιών

2

/

Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της κάλυψης των αμοιβαίων συμφωνημένων απαιτήσεων

3

/

Καταμερισμός εργασιών μέσω καταγραφής των περιγραφόμενων θέσεων εργασίας

4

/

Αύξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης

5

/

Βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων

6

/

Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας!

logo2-2.png
ifs-featured-150x150.pngiso14001-featured-150x150.png