Σχήμα Πιστοποίησης για Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων

FSSC “FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION”

Το FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης για Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων που διαχειρίζεται o μη κερδοσκοπικός Ολλανδικός Οργανισμός Foundation for Food Safety Certification.

Βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 22000 «Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων-Απαιτήσεις για τους Οργανισμούς της Αλυσίδας Τροφίμων’ και στο ISO/ TS 22002-1:2009

‘Prerequisite programmes on food safety for food manufacturing’.

Το G.F.S.I αναγνώρισε το FSSC 22000 στις 23/02/2010 για την βιομηχανική και βιοτεχνική επεξεργασία και παραγωγή ζωικών και φυτικών προϊόντων (τροφίμων-ποτών) και προϊόντων με μεγάλο χρόνο ζωής (ISO/TS 22003 κατηγορίες C, D, E & L), και το αποδέχτηκε ως ισοδύναμο με το IFS και ΒRC. Αυτό σημαίνει ότι για την βιομηχανία και βιοτεχνία τροφίμων το FSC22000 ως πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας θα έχει την ίδια αξία και αποδοχή με το IFS ή το BRC.

fssc-food-logo1.png

Ενδεικτικά οφέλη της εφαρμογής και της πιστοποίησης ενός Συστήματος βάσει του σχήματος πιστοποίησης της επιχείρησης:

*

1

/

Τα κύρια πλεονεκτήματα του FSSC 22000 είναι η αναγνωρισιμότητα του από τον οργανισμό GFSI ως ισοδύναμο των συστημάτων BRC Standard for Food, IFS Food Standard και SQF 2000 Code, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σύστημα προσανατολισμένο στην ασφάλεια δίχως να θέτει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την ποιότητα των τροφίμων, γεγονός το οποίο πιθανόν να αποτελεί πλεονέκτημα του συστήματος για μία επιχείρηση που θέλει να εστιάσει στην ασφάλεια των τροφίμων.

2

/

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, για τη σύναψη συνεργασιών με supermarkets και άλλες επιχειρήσεις, καθώς μπορούν να αποδείξουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ενός Σχήματος αποδεκτού από τις κορυφαίες επιχειρήσεις τροφίμων στον κόσμο.

3

/

Επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν ISO 22000:2005 και η υλικοτεχνική τους υποδομή είναι ένα από τα δυνατά τους σημεία μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν το σύστημά τους και εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις του PAS 220:2008 να αποκτήσουν πιστοποίηση FSSC 22000.

4

/

Εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την ικανότητα εντοπισμού και αποτελεσματικού ελέγχου των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.

5

/

Καλύτερη και συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας!

logo2-2.png
brc-featured-150x150.jpggap-featured-150x150.png