ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ OHSAS 18001 ΣΕ ISO 45001

Το ISO 45001,ήρθε για να μείνει . . . Το ISO 45001 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OH&S) που ήρθε να αντικαταστήσει το OHSAS 18001/ΕΛΟΤ [...]

ISO 22301

Το ISO 22301 είναι ένα διεθνές πρότυπο σχετικά με την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Σε ένα ασταθές περιβάλλον όπως αυτό που ζούμε όλοι μας, έρχεται ένα πρότυπο [...]