ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID 19

Καθώς εξελίσσεται η πανδημία του Covid19, έχουν επιβληθεί περιορισμοί για την μείωση της εξάπλωσης του ιού. Αυτοί οι περιορισμοί επηρεάζουν αισθητά τον κόσμο που εργάζεται σε όλα τα στάδια [...]