ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID 19

Καθώς εξελίσσεται η πανδημία του Covid19, έχουν επιβληθεί περιορισμοί για την μείωση της εξάπλωσης του ιού. Αυτοί οι περιορισμοί επηρεάζουν αισθητά τον κόσμο που εργάζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής τροφίμων.Από την παραγωγή έως την πώληση. Σε αυτές τις αβέβαιες στιγμές, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ασφάλεια των τροφίμων και η ακεραιότητα της πιστοποίησης βάσει των προδιαγραφών π.χ. ISO 22000, CODEX ALIMENTARIUS – HACCP κλπ
Ένα από τα ερωτήματα που δεν έχουν ακόμη απαντηθεί αφορά στη δυνατότητα μετάδοσης του κορωνοϊού από τις συσκευασίες τροφίμων και προϊόντων ή και από την επαφή με τα τρόφιμα.
Αν και δεν έχει αναφερθεί σε επίσημη βιβλιογραφία η μετάδοση του COVID-19 μέσω των επιφανειώντων τροφίμων αξίζει να σημειωθεί πως η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) «αναφέρουν πως είναι πιθανό ο ιός COVID-19 να επιβιώνει πάνω σε επιφάνειες ή αντικείμενα. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι υψίστης σημασίας να ακολουθούνται τα τέσσερα βήματα για την ασφάλεια τροφίμων: καθαρίστε, ξεχωρίστε, μαγειρέψτε, συντηρείστε»
Κυρίως,όσον αφορά τις συσκευασίες έχει επιβεβαιωθεί ότι ο ιός μπορεί να παραμείνει μολυσματικός έως 3 ώρες σε αεροζόλ, έως 4 ώρες σε επιφάνειες χαλκού, έως 24 ώρες στις συσκευασίες τροφίμων από χαρτόνι και έως 72 ώρες στις συσκευασίες και επιφάνειες από πλαστικό.Έτσι, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα τρόφιμα οφείλουν να τηρούν μέτρα για την προστασία του προϊόντος που διανέμουν. Η ασφάλεια των προϊόντων αυτών, επιτυγχάνεται κυρίως με προληπτικά μέτρα.
Ο ΕΟΔΥ έχει αναρτήσει μία λίστα με καλές πρακτικές υγιεινής, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:
• Σχολαστικό πλύσιμο των χεριών πριν, κατά την διάρκεια και μετά την προετοιμασία φαγητού
• Προσεκτικό πλύσιμο των χεριών κατά την εναλλαγή χειρισμού ωμού και μαγειρεμένου φαγητού
• Αποφυγή επαφής των χεριών με τη μύτη, το στόμα ή τα μάτια κατά την παρασκευή του φαγητού
• Προσεκτικό πλύσιμο των χεριών πριν την κατανάλωση φαγητού
• Χρήση διαφορετικών μαχαιριών και ξύλων κοπής για τα ωμά και τα μαγειρεμένα τρόφιμα
• Καλό μαγείρεμα των τροφίμων, ειδικά του κρέατος και των προϊόντων του
• Καλός καθαρισμός επιφανειών και σκευών ιδιαίτερα μετά τον χειρισμό ωμών τροφίμων (όπως κρέας, πουλερικά, θαλασσινά)
Στις επιχειρήσεις τροφίμων, ο βασικότερος κίνδυνος έκθεσης στον ιό συνεχίζει να είναι η άμεση επαφή με άλλους ανθρώπους και η έμμεση επαφή μέσω επιφανειών που χρησιμοποιούνται από περισσότερους του ενός ατόμου, όπως χειρολαβές καλαθιού αγορών, χερούλια ψυγείων και καταψύξεων, ζυγαριές, κουμπιά ανελκυστήρων, χρήματα και κάρτες.

Τι πρέπει να προσέχουν οι εργαζόμενοι κατά την προετοιμασία και παραγωγή τωντροφίμων για να μην μολυνθούν;
Ο κίνδυνος μεταφοράς των παθογόνων μικροοργανισμών από τα μολυσμένα τρόφιμα ή τις συσκευασίες τους σε άλλες επιφάνειες στον χώρο εργασίας, μέσω των χεριών είναι πολύ μεγάλος. Εξίσου σημαντικός είναι και ο κίνδυνος μεταφοράς σε άλλα τρόφιμα, καθώς και στο πρόσωπο του χειριστή.
Τα άτομα που εργάζονται σε όλη την αλυσίδα τροφίμων όπως στην παραγωγή τροφίμων, στον χειρισμό πρώτων υλών, στον χειρισμό ημιέτοιμου ή έτοιμου φαγητού, καθώς και όσοι χειρίζονται συσκευασίες θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών Δημόσιας Υγείας σχετικά με τις ορθές πρακτικές υγιεινής ιδίως το τακτικό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και την χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων, όπως και θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σωστά σχετικά με την κατάλληλο τρόπο χρήσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας (γάντια μίας χρήσης, προστατευτική μάσκα).
Ανάμεσα στις ορθές πρακτικές υγιεινής που πρέπει να ακολουθούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής τροφίμων, σημαντικό ρόλο έχει ο καθαρισμός και, όπου απαιτείται, η απολύμανση των επιφανειών και του που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή και τον χειρισμό τροφίμων.
Τέλος, στην παραγωγή τροφίμων υπάρχουν ήδη αυστηροί κανόνες υγιεινής και η αποτελεσματικότητά τους διαφαίνεται σε επίσημους ελέγχους, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι για την πρόληψη της επιμόλυνσης των τροφίμων από οποιονδήποτε παθογόνο παράγοντα και, ως εκ τούτου, και από τον ιό του COVID-19.
Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα είναι κατά πόσο ο COVID-19 είναι δυνατόν να εξαπλωθεί μέσω του νερού της βρύσης;
Ο ιός δεν έχει ανιχνευθεί στο πόσιμο νερό. Οι κλασικές μέθοδοι φιλτραρίσματος και απολύμανσης των υδάτων που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως στα συστήματα ύδρευσης είναι επαρκή για να απομακρύνουν ή να απενεργοποιήσουν τον ιό.
Τελικό συμπέρασμα είναι ότι έως σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία για τη μετάδοση ιών που προκαλούν ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος μέσω των τροφίμων. Οι κορωνοϊοί δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν στα τρόφιμα. Χρειάζονται ως ξενιστή ένα ζώο ή άνθρωπο για να πολλαπλασιαστούν.
Συνοψίζοντας, επισημαίνεται στους καταναλωτές η αυστηρή τήρηση τόσο των γενικών κανόνων υγιεινής κατά την αγορά των τροφίμων όσο και των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής κατά τον χειρισμό και την παρασκευή των τροφίμων.

Πηγές:ΕΦΕΤ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

logo2-2.png
canva-silhouette-photo-of-wind-energys-during-golden-hour-150x150.jpg37001-150x150.jpg