Θέση Εργασίας

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης TEAM CERT επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη μίας θέσης μερικής απασχόλησης για το υποκατάστημα στο Βόλο.
Περιγραφή θέσεως εργασίας
Γραμματειακή υποστήριξη
Προγραμματισμός ελέγχων
Επικοινωνία με πελάτες
Διαχείριση φακέλων πελατών
Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
Γνώση προτύπων ISO
Γνώση Η/Υ
Γνώση Αγγλικών
Προαιρετικά
Ολοκλήρωση σεμιναρίων που αφορούν πρότυπα ISO
Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

logo2-2.png
37001-150x150.jpg