ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που διαθέτουν οι υφιστάμενες τουριστικές [...]