ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ISO 9001:2015 & ΑΠΟ ΤΟ ISO 14001:2004 ΣΤΟ ISO 14001:2015 Ως καταληκτική ημερομηνία ισχύος της παλαιάς έκδοσης των προτύπων έχει οριστεί η 15η [...]

OHSAS 18001 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ 45001

Από την πρώτη δημοσίευσή του το 1999, το OHSAS 18001 αποτελεί αναγνωρισμένο πρότυπο συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σήμερα, 19 χρόνια αργότερα, αναπτύσσεται ένα νέο [...]