ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που διαθέτουν οι υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις με το παρελθοντικό σύστημα κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2018. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις για να υποβάλλουν γνωστοποίηση της λειτουργίας τους πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό κατάταξης.

Η διαδικασία κατάταξης για τα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία κλασσικού τύπου και ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων) είναι υποχρεωτική, για όλες τις κατηγορίες και λειτουργικές μορφές (1* – 5*). Αξίζει να σημειωθεί ότι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υπάρχει η δυνατότητα κατάταξης σε υψηλότερη κατηγορία της υφιστάμενης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτικό η διαδικασία να υλοποιηθεί εντός της λειτουργικής περιόδου του καταλύματος.

Για τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα) η διαδικασία της κατάταξης είναι προαιρετική. Ωστόσο η ισχύς της βεβαίωσης κατάταξης είναι 5ετής, το κόστος της διαδικασίας είναι χαμηλό, ενώ τα οφέλη που προκύπτουν από τη λήψη βεβαίωσης κατάταξης σε συγκεκριμένη κατηγορία κλειδιών είναι πολλαπλάσια. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο ακόμη και οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή να συμμετέχουν στην διαδικασία της κατάταξης.

Παραδοσιακοί ξενώνες Α΄ και Β΄ τάξης δεν έχουν ακόμη την υποχρέωση συμμετοχής σε διαδικασία κατάταξης

 

Η TEAM CERT παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και έκδοσης βεβαίωσης κατάταξης σε επιχειρήσεις, όλων των ειδών και κατηγοριών, με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Μαζί με την βεβαίωση κατάταξης μπορεί να εκδοθεί σήμα Ελληνικού Πρωινού ή/και πιστοποίηση Boutique Hotel,όπου ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις. Επίσης η TEAM CERT διαθέτει  εξειδικευμένη ομάδα επιθεωρητών καταλυμάτων σε θέματα πιστοποιήσεων ποιότητας (ISO 9001, ISO 22000, CODEX ALIMENTARIUS), περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων(ISO 14001, EMAS, GREENKEY), υγείας και ασφάλειας (ΕΛΟΤ 1801, OHSAS 18001)τα οποία αποτελούν βαθμολογούμενα κριτήρια κατά την διαδικασία κατάταξης. Οδηγούν στην συγκέντρωση πολύ μεγάλου αριθμού μορίων εξασφαλίζοντας στην επιχείρηση την κατάταξή της στην ανώτατη δυνατή κατηγορία.

Δεδομένου ότι ο χρόνος που απομένει είναι περιορισμένος, θεωρούμε αναγκαία την άμεση ενεργοποίησή σας για την ορθή ενημέρωση σας, αλλά και την αυτοαξιολόγηση του καταλύματος που πρέπει να προηγηθεί.