Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ISO ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων στον κόσμο είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες. Πολλές χώρες εστιάζουν ιδιαίτερα σε αυτού του μεγέθους τις επιχειρήσεις για να ενδυναμώσουν την οικονομική τους ανάπτυξη και να μειώσουν την ανεργία. Για αυτό το λόγο, τα διεθνή πρότυπα χρειάζεται να ενισχύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον ίδιο βαθμό που βοηθούν τους μεγάλους οργανισμούς.

Πολλές ΜΜΕ, πχ των 10 ατόμων, πιστεύουν ότι δε χρειάζονται το ISO και ότι αυτό αφορά κυρίως μεγάλους οργανισμούς.
Η απάντηση είναι ότι η εφαρμογή του ISO καθοδηγεί μια εταιρεία να λειτουργεί πιο οργανωμένα και ποιοτικά δίνοντας τη δυνατότητα μείωσης λειτουργικού και παραγωγικού κόστους ενώ παράλληλα προλαμβάνει δυνητικές αστοχίες που οδηγούν αρκετές φορές σε οικονομική ζημία.

Στόχος κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτου μεγέθους, είναι η ανάπτυξη. Συνεπώς στοχεύουμε καθημερινά το καλό, να το κάνουμε καλύτερο μέσω της συνεχούς βελτίωσης,η οποία και αποτελεί μία από τις βασικές αρχές ενός συστήματος διαχείρισης (ISO).Oι διαδικασίες ενός εγκατεστημένου συστήματος διαχείρισης σε μια επιχείρηση μπορεί να της προσδώσει ανταγωνιστικότητα και αναγνωρισιμότητα στην αγορά.

Το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων είναι ότι δεν ξέρουν πώς να αρχίσουν την ανάπτυξη ενός συστήματος ποιότητας. Συνήθως δεν διαθέτουν ούτε την τεχνογνωσία αλλά ούτε και τον χρόνο ώστε να απασχοληθούν με αυτό το έργο.

Αν και κάτι τέτοιο μπορεί να μοιάζει με πολυτέλεια σε μια εποχή στην οποία κάθε επιχείρηση προσπαθεί να εξοικονομήσει πόρους με κάθε δυνατό τρόπο για να μειώσει τα κόστη της, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών δεν σημαίνει απαραίτητα και την αύξηση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης. Ένα επιτυχημένο σύστημα ποιότητας είναι εκείνο που εξασφαλίζει τόσο την ποιότητα του αντικειμένου της επιχείρησης, όσο και την ορθολογική και οικονομικά βιώσιμη δομή που οδηγεί σ’ αυτό.

Το διοικείν εστί προβλέπειν.
Αλκιβιάδης, 450-404 π.Χ., Αθηναίος πολιτικός & στρατηγός

Το ανθρώπινο δυναμικό της Τeam cert αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους συνεργάτες που μπορούν να σας συμβουλέψουν και να λύσουν όλες σας τις απορίες.