ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας που βοήθησε τον άνθρωπο από την πρώτη κιόλας στιγμή της ύπαρξής του στη γη. Oι πρώτες ακτίνες του ήλιου που έπεφταν στη γη, δρούσαν και συνεχίζουν να δρουν με έναν ευεργετικό τρόπο τόσο στον άνθρωπο όσο και στην υπόλοιπη πλάση.Η ιδέα για την αξιοποίηση της θερμικής ακτινοβολίας του ήλιου εμφανίζεται από πολύ παλιά. Από την αρχή ακόμα, στον κτίσιμο των σπιτιών δίνονταν τέτοια κατεύθυνση προσανατολισμού έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται την θερμότητα της ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό ήταν κάτι που τράβηξε την προσοχή των ανθρώπων και έστρεψε την εφευρετικότητα και τις παρατηρήσεις τους στο ήλιο σαν μια φυσική πηγή θερμότητας. Για αυτό το λόγο αναγκάστηκαν οι ειδικοί να στραφούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη όλων των δυνατών τρόπων που θα βοηθούσαν στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για τις καθημερινές ανάγκες του ανθρώπου.

Ένα καλό μέσο εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα.Μία τυπική φωτοβολταϊκή συστοιχία αποτελείται από ένα ή περισσότερα φωτοβολταϊκή πλαίσια ηλεκτρικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όταν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπουν ποσοστό 14% περίπου της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται αθόρυβα, αξιόπιστα και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.Η ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των Φ/Β συστημάτων. Το κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα είναι σήμερα συγκρίσιμο με το κόστος αιχμής ισχύος, που χρεώνει η εταιρεία ηλεκτρισμού τους πελάτες της.

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου (Ν. 4414/2016, Ν.4513/2018) άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), θέτοντας εκ νέου τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς, οι οποίοι είναι βασισμένοι στη διεθνή πρακτική. Από σήμερα και τα επόμενα χρόνια προβλέπεται η επανενεργοποίηση σε πολύ μεγάλο βαθμό της αγοράς των ΑΠΕ και των Φωτοβολταικών συστημάτων. Σε αυτήν την επανεκκίνηση σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι εταιρείες μελετών, εγκατάστασης και συντήρησης Φωτοβολταικών συστημάτων.

Το πρότυπο πιστοποίησης ISO 9001 : 2015 είναι ένα σύστημα πιστοποίησης ποιότητας που χρησιμοποιείται από εταιρείες που ασχολούνται µε την κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταικών συστηµάτων για την πιστοποίηση της ποιότητας των έργων τους. Πάνω σε αυτό στηρίζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Το σύστηµα αυτό καθορίζει το γενικό πλαίσιο που απαιτείται από την επιχείρηση για να παρέχει ένα αποδεκτό προϊόν ή υπηρεσία. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2015 µπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση και να αποτελέσει µέρος της δράσης της για ανάπτυξη.

Οφέλη πιστοποίησης:
• Αξιολόγηση και έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων – υπηρεσιών
• ∆ιαρκής βελτίωση και σταθερή ποιότητα προϊόντων – υπηρεσιών
• Εκσυγχρονισµός και καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά, συµµετοχή σε νέες αγορές και διαγωνισµούς
• Εδραίωση της εµπιστοσύνης των πελατών.

Λόγοι υιοθέτησης του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015:
•Πιέσεις από το εξωτερικό επιχειρηµατικό περιβάλλον
•Απαιτήσεις και ανάγκες Προµηθευτών και Πελατών
•Εσωτερικές Ανάγκες, πχ : Προβλήµατα ποιότητας και οργάνωσής
•Βελτίωση οργανωτικής δοµής για την αποτελεσµατική διοίκηση της ποιότητας .
•Επιχειρηµατική Στρατηγική, πχ : Ενδεχόµενο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µέσα από αποτελεσµατική επικοινωνία της ποιότητας των προϊόντων -υπηρεσιών και της διασφάλισης των απαιτήσεων των πελατών