ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ISO 9001:2015 & ΑΠΟ ΤΟ ISO 14001:2004 ΣΤΟ ISO 14001:2015

 • Ως καταληκτική ημερομηνία ισχύος της παλαιάς έκδοσης των προτύπων έχει οριστεί η 15η Σεπτεμβρίου 2018. Από την ημερομηνία αυτή και πέρα δεν επιτρέπεται η διατήρηση σε ισχύ πιστοποιητικών της προηγούμενης έκδοσης (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004).
 • Τα πρότυπα ISO 9001 & ISO 14001, είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και εφαρμόζονται σε όλους τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της δραστηριότητας και του μεγέθους.

 

Oι βασικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του ISO 9001:2015 είναι:

 • Η απαίτηση κατάλληλου προσδιορισμού του πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού
 • Περιορισμός των απαιτήσεων τεκμηρίωσης
 • Αυξημένες απαιτήσεις από την ηγεσία
 • Εστίαση στην ανάλυση και τη διαχείριση των κινδύνων

Οι σημαντικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του ISO 14001:2015 είναι:

 • Κατανόηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις.
 • Παρακολούθηση και Ανασκόπηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις σχετικές προσδοκίες και ανάγκες τους.
 • Απαίτηση για προσδιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με τις απειλές και τις ευκαιρίες
 • Μεγαλύτερη εστίαση στην ηγεσία και αυξημένη δέσμευση
 • Προσθήκη προληπτικών πρωτοβουλιών για τη προστασία του περιβάλλοντος από βλάβες και υποβάθμιση, όπως η χρήση αειφόρων πόρων και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
 • Καθιέρωση μιας στρατηγικής για την επικοινωνία.

Αν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απαιτήσεις των νέων προτύπων καθώς και για τη διαδικασία μετάβασης, παρακαλούμε πολύ όπως επικοινωνήσετε